Zámočnícke výrobky

Spoločnosť MPO-Metal sa už od roku 2003 orientuje na výrobu a predaj zámočníckych výrobkov. Vďaka našej dlhoročnej pôsobnosti na trhu sme schopní našim zákazníkom poskytnúť kvalitné hutnické produkty a rôzne doplnkové služby, ktoré prispievajú k ich celkovej spokojnosti.

Náš skladový katalóg poskytuje široký výber rôznych zámočníckych výrobkov a to všetko v rôznych dĺžkach a hrúbkach. Avšak reagujeme aj na špecifické želania našich klientov a dokážeme im zabezpečiť špeciálne montážne prvky, stĺpy, brány či iné druhy výrobkov podľa ich požiadaviek.

Okrem samotného hutníckeho materiálu Vám zabezpečíme aj jeho komfortný a bezpečný transport a to až priamo k Vám! 

Náš skladový katalóg

Dokážeme sa prispôsobiť rôznym požiadavkam zákazníkov týkajúcich sa tvaru, veľkosti či iných špecifikácii tovaru. Ponúkame Vám prehľad našich výrobkov a možností výroby. 

Brány


Dvere a dvierka


Krabice a klietky


Mreže


Pätky


Poklopy


Prvky


Ostatné výrobky


Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email