Montáž

Dôležitou súčasťou celkovej realizácie diela je montáž oceľových konštrukcií. Keďže sa jedná zároveň o poslednú fázu, na kvalitné a efektívne uskutočnenie sú kladené vysoké nároky.

Montáž oceľových konštrukcií je realizovaná prostredníctvom techniky, zdvíhacích zariadení a zariadení, ktorých technické parametre sa vyberajú na základe charakteru, umiestnenia, veľkosti a váhy jednotlivých prvkov konštrukcie.

Instagram Facebook Email