Montáž

Dôležitou súčasťou celkovej realizácie diela je montáž oceľových konštrukcií. Keďže sa jedná zároveň o poslednú fázu, na kvalitné a efektívne uskutočnenie sú kladené vysoké nároky.

Montáž oceľových konštrukcií je realizovaná prostredníctvom techniky, zdvíhacích zariadení a zariadení, ktorých technické parametre sa vyberajú na základe charakteru, umiestnenia, veľkosti a váhy jednotlivých prvkov konštrukcie.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je mpo@mpometal.sk .
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Facebook Email