Kontakty

Sídlo spoločnosti:
MPO – Metal, s.r.o.
Lodno 82
023 34
Prevádzka spoločnosti:
Žitná 19
010 01 Žilina

MPO Metal na Facebook-u

  MPO Metal na Instagram-e

NÁŠ TÍM

Obchod:
Telefón:
0901 737 557
E-mail: obchod@mpometal.sk

Výroba:
Telefón:
0910 101 530
E-mail: vyroba@mpometal.sk

PR:
E-mail: pr@mpometal.sk

Obchod - Plastové súčasti:
Telefón:
0910 293 579
E-mail: plasty@mpometal.sk
Prevádzka spoločnosti:
Belanského 1
Kysucké Nové Mesto, 
024 01

Obchod - e-shop:
Telefón:
0911 501 006
E-mail: shop@mpometal.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok   7:00 - 15:30
Utorok       7:00 - 15:30
Streda       7:00 - 15:30
Štvrtok      7:00 - 15:30
Piatok       7:00 - 15:30
Sobota      Zatvorené
Nedeľa      Zatvorené

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email