Zámočnícka výroba

Jednou z činností spoločnosti MPO-Metal, s.r.o. je zámočnícka výroba.

Realizujeme rôzne druhy zámočníckych prác na základe špecifických požiadaviek našich klientov. V našom tíme máme vyškolených, zodpovedných a spoľahlivých zváračov s bohatými skúsenosťami.

Zahŕňa služby ako:

  • Strihanie a ohýbanie plechov
  • Zváranie oceľových konštrukcii prostredníctvom zvárania v ochrannej atmosfére alebo elektródou
  • Vŕtanie dier a drážok podľa projektovej dokumentácie
  • Výrobu špeciálnych a orginálnych výrobkov na základe individuálnych želaní našich zákazníkov 

Produkty z našej dielne si môžete prezrieť v sekcii Výroba hutníckych výrobkov.

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email