Služby

Doprava

Spoločnosť MPO-Metal sa snaží uľahčiť zákazníkom doručenie zakúpeného hutníckeho materiálu prostredníctvom dovozu od nás priamo k zákazníkovi na základe dohodnutého miesta a času. 

Naše vozidlo je vybavené hydraulickou rukou, ktorá umožňuje pohodlne vyložiť tovar priamo na miesto určené zákazníkom. Komfortný dovoz rovno do centra mesta, prekládka materiálu pri dome, preprava 7 metrových kusov - toto všetko vieme zabezpečiť podľa požiadaviek našich klientov!

"Pracovný postup" je navyše úplne jednoduchý a bez komplikácií!

 • Objednajte si Vami želaný materiál aj s dopravou.
 • Uskutočníte platbu.
 • My sa následne postaráme o export a vykládku daného tovaru.

 


Delenie materiálov/Strihanie plechov

Naša spoločnosť zabezpečuje zákazníkom:

 • Narezanie, postrihanie a rozpálenie materiálu na dĺžky a rozmery podľa špecifikácii a udania presných mier. 
 • Rezanie v kolmých a uhlových rezoch, ktoré sú výhodou pri výrobe rámov, držiakov, konzol.
  Delenie je realizované prostredníctvom pásových a kotúčových píl. 
 • Rozpálenie profilov, plechov do hrúbky materiálu 25 mm prostredníctvom plazmy. 
 • Nastrihanie plechov v hrúbkach od 0,55 - 4 mm podľa potrieb klientov. 

Aký je postup?

 • Zadajte rozmery, ktoré potrebujete.
 • Uskutočníte platbu.
 • My zabezpečíme nadelenie materiálu v najkratšom možnom čase.
 • Prevezmete si Vami požadovaný materiál.

 


Strihanie a ohýbanie betonárskej ocele

Betonársku oceľ dodávame spracovanú v dĺžkach a rozmeroch podľa projektovej dokumentácie alebo na základe požiadaviek zákazníka. Presné dĺžky, priemery a ohyby ocele teda dodávame na stavbu po dohodnutí podmienok termínu výroby a dodávky.
 
Skladové zásoby disponujú betonárskou oceľou v priemeroch od 6 do 20 mm a v dĺžkach 6 metrov, ktoré skracujeme na strihačke. 

 


Zámočnícka výroba

Jednou z činností spoločnosti MPO-Metal, s.r.o. je zámočnícka výroba.

Realizujeme rôzne druhy zámočníckych prác na základe špecifických požiadaviek našich klientov. V našom tíme máme vyškolených, zodpovedných a spoľahlivých zváračov s bohatými skúsenosťami.

Zahŕňa služby ako:

 • Strihanie a ohýbanie plechov
 • Zváranie oceľových konštrukcii prostredníctvom zvárania v ochrannej atmosfére alebo elektródou
 • Vŕtanie dier a drážok podľa projektovej dokumentácie
 • Výrobu špeciálnych a orginálnych výrobkov na základe individuálnych želaní našich zákazníkov 

Produkty z našej dielne si môžete prezrieť v sekcii Výroba hutníckych výrobkov.

 


Montáž

Dôležitou súčasťou celkovej realizácie diela je montáž oceľových konštrukcií. Keďže sa jedná zároveň o poslednú fázu, na kvalitné a efektívne uskutočnenie sú kladené vysoké nároky.

Montáž oceľových konštrukcií je realizovaná prostredníctvom techniky, zdvíhacích zariadení a zariadení, ktorých technické parametre sa vyberajú na základe charakteru, umiestnenia, veľkosti a váhy jednotlivých prvkov konštrukcie.


Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email