OPP

Ochranné pracovné prostriedky

Na otázku, prečo by sa pri práci mali využívať ochranné pracovné prostriedky (OPP) poznáme každý z nás odpoveď. Ich funkciou je chrániť pracovníkov pred možným úrazom. Na predaj ponúkame rôzne OPP, ktoré spoľahlivo zabezpečia ochranu hlavy, sluchu či rúk.

  • Rukavice
  • Okuliare
  • Štíty ochranné
  • Slúchadlá
  • Kolenačky
  • Respirátory

 

Instagram Facebook Email