OPP

Ochranné pracovné prostriedky

Na otázku, prečo by sa pri práci mali využívať ochranné pracovné prostriedky (OPP) poznáme každý z nás odpoveď. Ich funkciou je chrániť pracovníkov pred možným úrazom. Na predaj ponúkame rôzne OPP, ktoré spoľahlivo zabezpečia ochranu hlavy, sluchu či rúk.

  • Rukavice
  • Okuliare
  • Štíty ochranné
  • Slúchadlá
  • Kolenačky
  • Respirátory

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je mpo@mpometal.sk .
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Facebook Email