O nás

Spoločnosť MPO-Metal s.r.o. bola založená v roku 2003 od tejto doby sa zaoberá maloobchodným a veľkoobchodným predajom hutníckeho materiálu, spojovacieho materiálu ako aj zámočníckou výrobou.

Vďaka úzkym väzbám a dlhodobej spolupráci s obchodnými partnermi z radov významných spracovateľov a dodávateľov hutníckeho materiálu aktívne reagujeme na požiadavky našich zákazníkov.

Veľkou výhodou našej firmy je predajňa so spojovacím materiálom a množstvom pracovného náradia potrebného či už stavebnej firme, zámočníckej dielni ako aj v dielni domácich majstrov.

Kombináciou bohatého sortimentu hutníckeho, spojovacieho materiálu, náradia a služieb zámočníckej výroby a dopravy vytvárame spoločnosť s komplexnou ponukou.

Prečo využiť naše služby?

  • Pestrý sortiment produktov
  • Bezkonkurenčné ceny
  • Profesionalita a zodpovednosť
  • Ochota, individuálny prístup a odborné poradenstvo

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email