Podlahové rošty

V súčasnosti sú odporovo zvárané rošty najpoužívanejším typom roštov. Od iných typov roštov sa líšia výrobnou technológiou, pri ktorej sú tvorené nosnou páskou a točeným guľatým drôtom. Tie sú pôsobením vysokého tlaku a elektrického prúdu navzájom odporovo zvarené, vďaka čomu je dosiahnutá vysoká konštrukčná stabilita roštu. Rošty spracované touto technológiou sú tuhé, nosné pásky a nenosné oceľové drôty sú zvarené v každom bode vzájomného styku. 

Na našom sklade máme podlahové rošty odporovo zvarované "SP" - ich označenie je SP 230-34/38-3 ZN.

Máte špecifické požiadavky? Po vzájomnej dohode Vám dokážeme zabezpečiť rošty z vyššou nosnosťou alebo inou špecifikáciou podľa Vašich želaní!

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email