Stavebná chémia

Sortiment stavebnej chémie obsahuje veľké množstvo prostriedkov najrozmanitejšieho použitia. Časť nášho sortimentu pomenovaná ako stavebná chémia predstavuje rad produktov, ktorých funckiou je kotvenie, vyplňovanie prechodov a špár, izolácia a utesňovanie priechodov. 

Sú určené pre široké spektrum využitia v stavebnom priemysle.

 • PUR pena
  • hadičková
  • pištoľová
  • nízkoexpanzná
 • Spreje zinkové
 • Spreje farebné
 • Sprej WD
 • Tmely
 • Silikóny
 • Montážne lepidlá
 • Stavebná malta dvojzložková na báze hybridného vinylesteru
  • FIS v kartušiach 300 ml a 410 ml
  • FIS Superbond 390 ml
  • Ku všetkým typom chemickej malty sú aplikačné pištole, vyfukovacie pumpičky a sada kartáčov

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email