Laná, reťaze s príslušenstvom

Vyberte si z nášho pestrého skladového katalógu lán, reťazí či rôzneho doplnkového príslušenstva.
Nami dodávané produkty sa vyznačujú vysokou kvalitou, pevnosťou a odolnosťou.

 • Reťaze vyrobené v Taliansku 
 • Oceľové laná s priemerom od 1 do 10 mm
 • Lanové svorky
 • Lanové očnice
 • Objímky lisovacie
 • Karabíny
 • Zámky na reťaz
 • Háky tvaru S
 • Opravné články na reťaz
 • Otočné spojky s krúžkom - zvrtlíky
 • Napínacie skrutky O-H
 • Závlačky
 • Pevnostné strmene
 • Kladky
 • Háky lanové
 • Kladky montážne s hákom pevné aj otočné
 • Kladky lešenárske s hákom 
 • Kladkostroje
 • Spony na hadice a závlačky 

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email