Delenie materiálov/Strihanie plechov

Naša spoločnosť zabezpečuje zákazníkom:

  • Narezanie, postrihanie a rozpálenie materiálu na dĺžky a rozmery podľa špecifikácii a udania presných mier. 
  • Rezanie v kolmých a uhlových rezoch, ktoré sú výhodou pri výrobe rámov, držiakov, konzol.
    Delenie je realizované prostredníctvom pásových a kotúčových píl. 
  • Rozpálenie profilov, plechov do hrúbky materiálu 25 mm prostredníctvom plazmy. 
  • Nastrihanie plechov v hrúbkach od 0,55 - 4 mm podľa potrieb klientov. 

Aký je postup?

  • Zadajte rozmery, ktoré potrebujete.
  • Uskutočníte platbu.
  • My zabezpečíme nadelenie materiálu v najkratšom možnom čase.
  • Prevezmete si Vami požadovaný materiál.

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa MPO - Metal, s.r.o., Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34, IČO: 36 410 357, Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Instagram Facebook Email